Video hướng dẫn đánh bida ken

Video hướng dẫn chi tiết đánh bida ken, các bạn xem và tham khảo nhé

Đây là clip đánh bida ken của Khiêm lê, ngoài ra còn một sốt clip của Thịnh kent, Hùng cao, Thành thẹo…, các bạn có thể tham khảo thêm

 

Clip đánh bida ken của Khiêm Lê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *