Tài liệu hướng dẫn chơi bida

Một số Ebook hướng dẫn chơi bida, nếu các bạn đang tìm hiểu các bộ môn bida phăng, bi da 1 băng, bida 3 băng, thì dưới đây là danh sách các tài liệu rất có ít để học hỏi thêm, tất nhiên học qua sách vở sẽ không nhanh bằng học qua thầy chỉ dạy trực tiếp, nhưng căn bản sẽ giúp cho bạn hiểu được các nguyên lý cơ bản của bộ môn bida.

Trăm hay không bằng tay quen – Bộ môn bida nếu cứ lý thuyết mà không thực hành thì không bao giờ lên cơ được.

1/ Tự luyện kỹ thuật căn bản

Tác giả: Chính Hiệp – Lê Văn Ẩn

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Link tải

2/Kỹ thuật đánh bida băng

Tác giả: Giáo sư Thượng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Link tải

3/ Luật thi đấu bida Carom (Bạn nào luyện tập để thi đấu thì nên tải về xem)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

4/ Sách ebook dạy bida carom của Daly (Daly’s billiard book)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

5/ Sách ebook Bida hiện đại (Modern Billiards)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

6/ Hệ thống bida Tuzul

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

7/ Bida 3 băng – hệ thống 30 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

8/ Bida 3 băng – hệ thống Ball Passes 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

9/ Hình ảnh hướng dẫn các thế đánh bida 3 băng của Murat Yaris 

Link tải

10/ Hình ảnh hướng dẫn các thế đánh bida 3 băng của Tom Bolton 

Link tải

11/ Phân Tích Các hệ thống nút số bida 3 băng

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

12/ Bộ nút số 3 băng Allas 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

13/ Sổ tay bida 3 băng 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

14/ Bộ nút số 3 băng của tác giả Jose Bonacho Palomares 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

15/ Bộ chấm bi băng ngắn hiện đại

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

16/ Bida cho người mới bắt đầu 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Link tải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *