Hướng dẫn lấy data report từ Google Analytics lên website

Công cụ Google Analyticts là một công cụ Report website rất mạnh và hầu như các website hiện nay đều sử dụng.

Vấn đề là chúng ta chỉ xem được Report trong trình Admin quản trị của Google Analytics, cái mà ta muốn là lấy 1 số thông tin trong Report để hiển thị lên Website, VD như Tổng lượt Visit, PageView, User Online…

Google-Analytics

Hướng dẫn lấy data report từ Google Analytics lên website

Hướng dẫn cách lấy các thông tin đó

Các bạn tải file này về GAPI.ZIP

Ta có đoạn code như sau:

<?php
define(‘ga_email’,’Email_Ga’);
define(‘ga_password’,’Pass_Ga’);
define(‘ga_profile_id’,’ID_GA’);
require ‘gapi.class.php’;
$ga = new gapi(ga_email,ga_password);
$ga->requestReportData(ga_profile_id, array(‘browser’,’browserVersion’),array(‘pageviews’,’visits’,’visitors’,’visitBounceRate’));
echo $ga->getTotalResults(); //TotalResults
echo $ga->getPageviews(); // Page View
echo $ga->getVisits(); //Visit
echo $ga->getVisitBounceRate(); //BounceRate
?>

 

Trong đó bạn điền đầy đủ thông tin Email, Mật khẩu và ID Google Analytics của bạn

VD: https://www.google.com/analytics/web/?hl=en#report/visitors-overview/a36895351w65128232p66893480

thì ID là 8 số cuối 66893480

Đó là những thành phần cơ bản, nếu muốn nghiên cứu sâu hơn về Report theo Browser, Time, Country, các bạn vào đây tham khảo thêm nhé

https://code.google.com/p/gapi-google-analytics-php-interface/

Bài viết Hướng dẫn lấy data report từ Google Analytics lên website

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *