Giải cờ thế cực hay – Trường kinh thụ thủ

Hiện tại mình mới lập website giải cờ thế để các bạn có thể đăng và chia sẻ các thế cờ hay

Các bạn có thể vào website để Học hỏi và Trao đổi thêm.

Thế cờ cực hay, anh em cùng xem và học hỏi

Nguồn: Vịt Ú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *